NEWSLETTER

NEWSLETTER

MYVENDO FAIR 2025 - THE SCANDINAVIAN PROMOTIONFAIR.

Sign up for our newsletter now!

VI HOLDER DIG ORIENTERET.

Gennem vores nyhedsbreve orienterer vi dig om Myvendo Fair og andre events og medier som er en del af messearrangøren Vendor aps aktiviteter.

Vi sender nyhedsbreve på e-mail og du kan til enhver til afmelde nyhedsbreve.

Du vil modtage nyhedsbreve fra:

Myvendo / Myvendo Fair

Promotion Creator.


WE WILL KEEP YOU UPDATED.

Through our newsletters we inform you about Myvendo Fair, other events and media that are part of the Organizer Vendor aps activities.

We will send newsletters by email and you can unsubscribe to newsletters at any time.

You will receive newsletters from:

Myvendo / Myvendo Fair

Promotion Creator.


FOLLOW US

 
 
 
 
 
 
Dansk.
English.
 
Jeg sælger til slutkunder. / My clients are end users.
Jeg sælger til forhandlere. / My clients are distributors of promotional products.
 
Jeg har læst betingelserne, og accepterer at modtage nyhedsbreve.
I have read the terms and agree to receive newsletters.
 
 

BETINGELSER  - NYHEDSBREVE.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du at modtage e-mails med informationer og relevant materiale omkring messer, arrangementer eller events, arrangeret af Vendor ApS, og for medier der udgives af Vendor aps. Du accepterer også, at vi må kontakte dig elektronisk med informationer om andre og fremtidige messer, events og medier, som arrangeres eller udgives af Vendor ApS.
Du accepterer at modtage nyhedsbreve, udsendt af Myvendo Fair, der formidler markedsføring fra udstillere på Myvendo Fairs messer, og annoncører i medier udgivet af Vendor ApS.

HVILKE OPLYSNINGER GEMMER VI:
Firmanavn, cvr.nr., mailadresse og navn på personen der indsender formularen.

FORMÅL FOR INDSAMLING OG OPBEVARING:
Data bruges til elektronisk udsendelse af nyhedsbreve og generel information om messen og events, samt markedsføring af messer og events, og formidling af markedsføring fra udstillere på vores messer og events, samt tilknyttede medier og websites.
Alle data opbevares forsvarligt i en cloudbaseret serverløsning.

PERIODE FOR OPBEVARING AF DATA:
Oplysningerne opbevares så længe de er nødvendige for at kunne kontakte dig i forbindelse med afvikling af messer og events, og slettes når de ikke længere er nødvendige. Der kan på den baggrund ikke oplyses en tidsramme for hvornår oplysningerne slettes. Du kan til enhver tid bede os oplyse dig om hvilke oplysninger vi opbevarer, og du kan til enhver tid framelde nyhedsbreve, og bede os slette dine oplysninger.
VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER:
Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart.


DISTRIBUTION AF NYHEDSBREVE

Vores nyhedsbreve udsendes gennem vores samarbejdspartner: MailChimp.

TERMS- NEWSLETTER.
When you sign up for our newsletter, you agree to receive emails with information and relevant material about trade shows, events or events organized by Vendor ApS, and for media published by Vendor aps. You also agree that we may contact you electronically with information about other and future trade fairs, events and media, arranged or published by Vendor ApS.

You agree to receive newsletters, published by Myvendo Fair, with marketing content from exhibitors at Myvendo Fair's trade fairs, and advertisers in media published by Vendor ApS.

 

WHAT INFORMATION DO WE STORE:
Company name, area code, email address and name of the person submitting the form.

 

PURPOSE FOR COLLECTION AND STORAGE:
Data is used for electronic distribution of newsletters and general information about fairs and events, as well as marketing of trade shows and events, and marketing content from exhibitors at our trade shows and events, and affiliated media and websites.

All data is stored securely in a cloud-based server.

 

DATA STORAGE PERIOD:
The information is stored if it is needed in order to contact you in connection with in organizing the trade fairs and events and is deleted when it is no longer needed. Due to this, we cannot estimate a time for deleting the information. You can ask us at any time to inform you about which information we hold, and you can unsubscribe at any time and ask us to delete your information.

SHARING OF INFORMATION:
Your information will not be shared to any third party.


DISTRIBUTION OF NEWSLETTERS

Our newsleters are distributed via our affiliate partner: MailChimp.