MYVENDOFAIR 2021

WELCOME TO MYVENDO FAIR #5

THE BIGGEST PROMOTION FAIR IN SCANDINAVIA
10. & 11. of AUGUST 2021

Update på Myvendo Fair 2021.


Regeringens ekspertgruppe har nu afleveret deres rapport om genåbning af festivaler og messer.

 

Indholdet af ekspertgruppens anbefalinger er stort set det samme, som vi kendte til før nedlukningen. Det betyder, at planlægningen af Myvendo Fair i den nuværende form kan fortsætte.


Der er teknisk gennemgang af ekspertgruppens anbefalinger for partierne bag rammeaftalen for genåbning af Danmark på mandag den 26. april.


Vi glæder os til vi ses igen d. 10. & 11. august 2021 i Odense

PRESSEMEDDELSER


Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Ekspertgruppen har nu afleveret sine anbefalinger til, hvordan der kan afholdes koncerter, festivaler og andre større arrangementer sundhedsmæssigt forsvarligt. Nu skal partierne se på ekspertgruppens arbejde. Regeringen og en række af Folketingets partier har tidligere på året besluttet at videreføre arrangørordningen frem til den 30. september 2021, så der kan kompenseres, hvis det viser sig, at arrangører ikke kan afholde større arrangementer som følge af COVID-19-relaterede restriktioner. Det er meget vigtigt, at vi har fået et økonomisk sikkerhedsnet på plads.”

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:
”Vi går i øjeblikket en lysere tid i møde, hvor samfundshjulene skal forsvarligt op i gear igen. Derfor er jeg glad for, at vi nu har modtaget ekspertgruppens anbefalinger til, hvordan vi kan give bl.a. vores messe- og konferencecentre klarhed omkring større forsamlinger. Med ekspertgruppens rapport er der skabt en god ramme for de politiske drøftelser, og jeg håber, at der kan findes en god løsning for erhvervslivet samtidig med, at vi opretholder kontrollen med pandemien. Det skylder vi dem og alle danskerne, som skal i gang med at planlægge sommerens store begivenheder.”

Update on the Myvendo Fair 2021.

The government's expert group has now submitted their report on the reopening of festivals and fairs.

 

The content of the expert group's recommendations is largely the same as we knew before the lock down. This means that the planning of Myvendo Fair in its current form can continue.There is a technical review of the expert group's recommendations for the parties behind the framework agreement for the reopening of Denmark on Monday 26 April.


Looking forward to see you again on 10th and 11th of August 2021 in Odense.

PRESS RELEASE


Minister of Culture Joy Mogensen says:

“The expert group has now submitted its recommendations on how concerts, festivals and other major events can be held in a health-sound manner. Now the parties must look at the work of the expert group. The government and a number of parliamentary parties have earlier this year decided to continue the organizer scheme until 30 September 2021, so that it can be compensated if it turns out that organizers cannot hold larger events due to COVID-19-related restrictions. It is very important that we have a financial safety net in place.”

 

Minister of Trade and Industry Simon Kollerup says:

"We are currently facing a brighter time, where the society must be properly reopened. Therefore, I am glad that we have now received the expert group's recommendations on how we can provide e.g. our trade fair and conference centers clarity around larger gatherings. With the expert group's report, a good framework has been created for the political discussions, and I hope that a good solution can be found for the business community while maintaining control of the pandemic. We owe it to them and all the Danes who are going to start planning this summer's big events.”