Billetter - Tickets

BESTIL DINE BILLETTER


HER KAN DU BESTILLE DINE BILLETTER TIL MYVENDO FAIR 2021.

ORDER YOUR TICKETS


PLEASE ORDER YOUR TICKETS TO MYVENDO FAIR 2021.

Bemærk! Det er IKKE tilladt at markedsføre eller sælge produkter/ydelser overfor udstillere og øvrige gæster på messen.
Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning samt opkrævning af gebyr på kr. 10.000. 


Please notice!

It is NOT allowed for guests to market or sell products / services to exhibitors and other guests at the fair.
Violations will result in immediate exclusion and a demand of a fee of DKK 10,000.