COVID19 INFO

COVID 19 INFORMATION

COVID 19 HAR VENDT VERDEN PÅ HOVEDET.

 

Som messearrangør har det selvfølgelig betydet at vi har revideret hele vores planlægning og forarbejde i forbindelse med Myvendo Fair. Her kan du få et overblik over vores tiltag for en sikker og hyggelig Myvendo Fair 2021.

 

Revideret 23/10-2020

 

 1. Vi følger nøje retningslinjer fra forskellige danske myndigheder. Retningslinjerne kan ændre sig fra dag til dag. For messer og konferencer gælder samme retningslinjer som for indkøbscentre. I samarbejde med Odense Congress Center, indretter vi messeområdet, restauranten og kaffebaren i overensstemmelse med disse retningslinjer.
 2. Som besøgende SKAL du booke en billet inden ankomst til messen. Messen har åben onsdag d 10/3 og torsdag d. 11/3. Vi udsteder kun DAGSBILLETTER og besøger du messen begge dage SKAL du bestille en billet til hver dag. Vi beklager den ekstra ulejlighed, men dette er nødvendigt for at vi kan kontrollere antallet af gæster på messeområdet. Vi scanner din billet ved indgangen, så husk at printe den eller medbring den på din telefon.
 3. Ved indgangen til messen vil der være afmærkning, således der kan opretholdes den nødvendige afstand, og vi vil bede dig have tålmodighed, ved scanning af billetter og indgang til messen.
 4. Vi opfordrer besøgende og udstillere med sygdomssymptomer til at blive hjemme, ligesom vi vil tillade os at afvise gæster med tydelige sygdomstegn, relateret til Corona.
 5. Alle stande er opbygget med ekstra indbyrdes afstand, og alle gangarealer er 4 meter brede. Stand områderne er opbygget i små sektioner der starter og slutter i det store åbne område med kaffebaren.
 6. Alle stand er markeret med max. antal personer der må være på standen. Dette skal respekteres.
 7. Ved indgangen tilbyder vi handsker og ansigtsmasker til fri afbenyttelse og skulle der, fra myndighederne komme påkrav om anvendelse af værnemidler, vil vi selvfølgelig stille dette til rådighed i indgangen.
 8. Der opstilles håndsprit dispensere på alle nødvendige steder på hele messeområdet, ligesom OCC øger frekvensen af rengøring på messeområder og toiletter.
 9. Alle udstillere får udleveret håndsprit, og rengøringsmiddel/desinfektions middel samt instruktion i rengøring af kontaktflader.

COVID 19 HAS TURNED THE WORLD UPSIDE DOWN.

 

As the organizer of the fair, we have of course revised all our planning and preparation in connection with the Myvendo Fair.

Here you can see our initiatives for a safe and cozy Myvendo Fair 2021.

 

Revised 23/10-2020

 

 1. We are following the guidelines from various Danish authorities. The guidelines may change from day to day. The same guidelines apply to trade fairs and conferences as to shopping malls. In cooperation with the Odense Congress Center, we will organize the exhibition area, restaurant and coffee shop in accordance with these guidelines.
 2. As a visitor you MUST book a ticket before arriving at the fair. The fair is open Wednesday, March 10 and Thursday, March 11. We only issue DAY TICKETS and if you plan to visit the fair both days YOU MUST book a ticket for each day. We apologize for the inconvenience, but this is necessary for us in order to check the number of guests at the exhibition. We will scan your ticket at the entrance, so please print your tickets, or bring it on your phone.
 3. At the entrance to the fair there will be signs or markings so the necessary distance can be maintained, and we will ask you to be patient when scanning tickets and entering the fair.
 4. We kindly ask visitors and exhibitors with illness symptoms to stay home, as well as we allow us to reject guests with clear signs of illness, related to Corona.
 5. All stands are constructed with extra spacing, and all aisles are 4 meters wide. The stand areas are built up in small sections that start and end in the large open area with the coffee bar.
 6. All stands have signs with information of maximum number of persons on the stand. Please pay respect to this.
 7. At the entrance, we offer gloves and face masks for free, and should the authorities require the use of protective equipment, we will of course make this available at the entrance.
 8. Hand-held dispensers are installed in all necessary locations at the venue, and the OCC increases the frequency of cleaning in trade show areas and toilets.
 9. All exhibitors are provided with disinfection dispensers and cleaning / disinfectant as well as instruction in cleaning contact surfaces.