ALKO-PRINT

ALKO PRINT

Foldgårdsvej 15-17
DK-6715 Esbjerg N

Danmark

ALKO PRINT A/S blev etableret i 1977 af ALice KOstow (ALKO). Firmaet var fra starten - som nu - baseret på business to business salg.

Firmaet, der i dag ejes og ledes af stifternes søn Claus Kostow, er beliggende mellem Esbjerg og Varde og beskæftiger ca. 15 medarbejdere.

 

ALKO PRINT producerer serigrafisk varmetransfers. Udover fremstilling af transfer har firmaet en påvarmningsafdeling, hvor vi udelukkende monterer varmetransfers på mange forskellige type tekstiler, tasker, paraplyer og bolde.

 

I 2023 introducerede vi en helt ny vandbaseret transfer – FLEXOSOFT ®.

FLEXOSOFT ® -serien er en transfer, der er utrolig tynd og meget strækbar, hvilket gør den særdeles velegnet til især sportstøj - men også til andre typer beklædning.

 

Dens største fordel, er klart den lave påvarmnings temperatur, hvor du påvarmer med 120 grader i 8 sekunder. Den lave temperatur, er også med til at du kan undgå større gennemblødninger, hvilket betyder at man i de fleste tilfælde kan undvære blokade tryk.

 

Det er en transfer med mange muligheder, en stor detaljegengivelse således, at man kan gengive et logo eller billedmateriale med mange små og fine detaljer.

 

Vi arbejder hele tiden på at forbedre og udvikle vores produkter - og meget gerne i samarbejde med vores kunder.

ALKO PRINT fokuserer til stadighed på at udvikle et loyalt og ærligt partnerskab med alle kunder. Dette til gavn for begge parter gennem opfyldelse af firmaets målsætning om: ”Transfers i den rigtige kvalitet leveres til

den rigtige pris og ønskede leveringstid.”

 

En af ALKO PRINT’s visioner er at være værdiskabende for vores kunder.

 

HUSK – Vi er ikke bare jeres leverandør, men også jeres samarbejdspartner.

 

Claus Kostow
Direktør

 

ALKO PRINT A/S was established in 1977 by ALice KOstow (ALKO). The company was from the beginning - as now - based on business to business sales.


The company, which is today owned and managed by the founders' son Claus Kostow, is located between Esbjerg and Varde and employs approx. 15 employees.


ALKO PRINT produces serigraphic heat transfers. In addition to the production of transfers, the company has a heating department, where we exclusively mount heat transfers on many different types of textiles, bags, umbrellas and balls.


In 2023, we introduced a completely new water-based transfer – FLEXOSOFT ®.
The FLEXOSOFT ® series is a transfer that is incredibly thin and highly stretchable, which makes it particularly suitable for sportswear in particular - but also for other types of clothing.


Its biggest advantage is clearly the low heating temperature, where you heat at 120 degrees for 8 seconds. The low temperature also helps you to avoid major bleeding, which means that in most cases you can do without blockade pressure.


It is a transfer with many possibilities, a large detail reproduction so that you can reproduce a logo or image material with many small and fine details.

We are constantly working to improve and develop our products - and very much in collaboration with our customers.

ALKO PRINT constantly focuses on developing a loyal and honest partnership with all customers. This benefits both parties through the fulfillment of the company's objective of: "Transfers in the right quality are delivered to

the right price and desired delivery time.”

 

One of ALKO PRINT's visions is to create value for our customers.

 

REMEMBER – We are not just your supplier, but also your business partner.

 

Claus Kostow

Manager