ALKO-PRINT

ALKO PRINT

Foldgårdsvej 15-17
DK-6715 Esbjerg N

Danmark

ALKO PRINT A/S blev etableret i 1977 af ALice KOstow (ALKO). Firmaet var fra starten - som nu - baseret på business to business salg.

Firmaet, der i dag ejes og ledes af stifternes søn Claus Kostow, er beliggende mellem Esbjerg og Varde og

beskæftiger ca. 15 medarbejdere.

Vi producerer serigrafisk og digitalfremstillede varmetransfers samt sælger komplementære produkter. Udover fremstilling af transfer har firmaet en påvarmningsafdeling, hvor vi udelukkende monterer varmetransfers på mange forskellige type tekstiler, tasker, paraplyer og bolde.


I 2016 introducerede vi en helt ny vandbaseret transfer - AQUA 60 og AQUA 90 og AQUA 120. AQUA-serien er en transfer, der er utrolig tynd og meget strækbar, hvilket gør den særdeles velegnet til især sportstøj - men også til andre typer beklædning. Det er en transfer med mange muligheder, en stor detaljegengivelse således, at man kan gengive et logo eller billedmateriale med mange små og fine detaljer.


Vi arbejder hele tiden på at forbedre og udvikle vores produkter - og meget gerne i samarbejde med vores kunder.

ALKO PRINT fokuserer til stadighed på at udvikle et loyalt og ærligt partnerskab med alle kunder. Dette til gavn for begge parter gennem opfyldelse af firmaets målsætning om: ”Transfers i den rigtige kvalitet leveres til

den rigtige pris og ønskede leveringstid.”


En af ALKO PRINTs visioner er at være værdiskabende for vores kunder.

 

HUSK – Vi er ikke bare jeres leverandør, men også jeres samarbejdspartner.

 

Claus Kostow, direktør


ALKO PRINT A / S was established in 1977 by ALice KOstow (ALKO). The company was from the beginning - as now - based on business to business sales.

The company, which is today owned and managed by the founders' son Claus Kostow, is located between Esbjerg and Varde and employs approx. 15 employees.


We produce serigraphic and digitally produced heat transfers and sell complementary products. Besides

manufacturing of transfer, the company has a department for mounting the transfers, in which we exclusively mount heat transfers on many different types of textiles, bags, umbrellas and balls.


In 2016, we introduced a completely new water-based transfer - AQUA 60 and AQUA 90 and AQUA 120. The AQUA series is a transfer that is incredibly thin and very stretchable, which makes it particularly suitable for especially sportswear - but also for other types clothing. It is a transfer with many options, high degree of details, so that you can reproduce a logo or picture with many small and fine details.


We are constantly working to improve and develop our products - and very much in collaboration with our customers.

ALKO PRINT constantly focuses on developing a loyal and honest partnership with all customers. This for the benefit for both parties through fulfillment of the company's objective of: “Transfers in the right quality are delivered to the right price and desired delivery time.”

One of ALKO PRINT's visions is to create value for our customers.

 

REMEMBER - We are not only your supplier, but also your partner.

 

Claus Kostow, Director