DPA

DPA Danish Promotion Association

DPA – en del af GRAKOM

Møllekajen 7, 3. th., 5000 Odense C

Danish Promotion Association (DPA) er brancheorganisation for virksomheder i Danmark, der forhandler eller producerer reklame- og gaveartikler, merchandise og profilbeklædning.

 

I DPA kan du netværke med andre fra branchen på de tre årlige fagmøder, blive klogere på branchen og få de nyeste trends og tendenser. Den årlige brancheøkonomianalyse er en del af medlemskabet.

Vi varetager også branchens politiske interesser og taler jeres sag på Christiansborg. På miljøsiden får du med den fordelagtige miljøaftale mulighed for hjælp til compliance og produktspørgsmål.

 

Som medlem af DPA bliver du samtidig medlem af GRAKOM. Det betyder, at du både er med i en stærk erhvervsorganisation, der har tyngde og slagkraft, og en brancheorganisation, der forstår sig på lige præcis dit område, og kan hjælpe dig med viden, indsigt og jura.

 

Som medlem af DPA får du:

 

  • Viden og sparring om klima, miljø og compliance.
  • Professionel rådgivning om personale- og erhvervsjura.
  • Inspiration, indsigt og netværk.
  • Kontante fordele


The Danish Promotion Association (DPA) is an industry organization for companies in Denmark that sell or produce promotional and gift items, merchandise and profile clothing.


In DPA, you can network with others from the industry at the three annual professional meetings, become wiser about the industry and get the latest trends and tendencies.

The annual industry economics analysis is part of the membership.

We also take care of the industry's political interests and speak your case at Christiansborg, the Danish Palement.

On the environmental topics of the industry, the advantageous environmental agreement gives you the opportunity for help with compliance and product issues.


As a member of DPA, you also become a member of GRAKOM. This means that you are part of a strong business organization with knowledge and power to act, and an industry organization that understands exactly your area and can help you with knowledge, insight and law.


As a member of DPA you get:

  • Knowledge and sparring about climate, environment and compliance.
  • Professional advice on personnel and business law.
  • Inspiration, insight and networking.
  • Cash benefits