TERMINIC

TERMINIC

Terminic GmbH

Europaallee 15

28309 Bremen

Germany


Terminic GmbH er blandt Europas førende kalenderproducenter. I mere end 80 år har vi produceret reklame kalendere, der lige fra starten kombinerer to funktioner: anvendelighed i det daglige arbejde plus effektiv reklame.

I 1937 opfandt vi den første 3-måneders kalender. Siden da har vi fokuseret på at producere kalendere af høj kvalitet med tilpassede reklamemeddelelser. Vores portefølje består af mere end 30 kalendermodeller: vægkalendere med tre, fire, fem, seks, syv eller otte måneder til visning samt skrivebords- og plakatkalendere. Hvert år sender vi mange millioner eksemplarer af vores kalendere til næsten alle lande rundt om i verden. Vores vægkalendere kommer i mere end 35 sprogkombinationer som standard, altid omhyggeligt udformet til vores kunders specifikationer og "fremstillet i Tyskland".

Alle termiske kalendere er produceret i henhold til højest certificerede kvalitets- og bæredygtighedsstandarder. For hele vores udvalg af kalendere bruger vi udelukkende papir og bord certificeret af Forest Stewardship Council® (FSC®). Derudover tilbyder vi vores kunder at producere kalendere klimatneutralt. Vi er også den første rene kalenderproducent, der skal certificeres i henhold til ISO 12647, Proces Standard Offset Printing.

2020-terminic4
2020-terminic1
2020-terminic5

Terminic GmbH ranks among Europe’s leading calendar producers. For more than 80 years we have been producing promotional calendars that right from the start combine two functions: utility in the daily work, plus effective advertising.

In 1937, we invented the first 3-month-calendar. Since then we have been focussing on producing high-quality calendars with customised advertising messages. Our portfolio consists of more than 30 calendar models: wall calendars with three, four, five, six, seven or eight months to view as well as desk and poster calendars. Every year we ship many millions of copies of our calendars to almost all countries around the world. Our wall calendars come in more than 35 language combinations as a standard, always carefully crafted to our customers´ specifications and “made in Germany”.

All terminic calendars are produced according to highest certified quality and sustainability standards. For our entire range of calendars we exclusively use paper and board certified by the Forest Stewardship Council® (FSC®). Additionally, we offer our clients to produce the calendars climate-neutrally. We are also the first pure calendar manufacturer to be certified according to ISO 12647, Process Standard Offset Printing.