ritterpen

Ritter Pen Nordic

c/o Penhouse Nordic

Zicavej 22

DK-2930 Klampenborg

Ritter Pen, Ritter Cares, er en fabrik, der i næsten 100 år har produceret reklamepenne ud fra klassiske tyske kvalitetsdyder, men også hele vejen efter moderne bæredygtige principper.

Det sidste bud på at tænke og handle grønt, hedder Ritter Plant, og er en pen, der er lavet 90% af Polylactic Acid, PLA, der er 100% bionedbrydeligt plast, som ofte bruges til 3D-printning, poser og plastikglas. Faktisk benyttes det også i forbindelse med operationer, hvor der kan sættes PLA skruer eller -skinner ind, der af kroppen nedbrydes og fuldstændig forsvinder efter 6 til 24 måneder, og dermed gradvist erstattes af knogle og væv. Det er både godt for vores omgivelser, os selv og fortællingen.

Selv refillen kan i dag tilbydes i recirkuleret plast mod en lille merpris.

Kort fortalt, så er det mest miljøvenligt at købe kvalitet, der holder rigtigt længe, herunder også at tage hensyn til refillens skrivelængde og holdbarhed.

Ritter Cares, og nøjes ikke kun at tale og skrive om det, men gør noget aktivt for miljøet og skriveglæden.

2020-ritterpen1
2020-ritterpen5
2020-ritterpen6
2020-ritterpen2
2020-ritterpen3
2020-ritterpen4
2020-ritterpen7

Ritter Pen, Ritter Cares, is a factory that for almost 100 years has produced promotional pens based on classic German quality virtues, but also all the way to modern sustainable principles.
The last bid to think and act green, is called Ritter Plant, and is a pen made from 90% of Polylactic Acid, PLA, 100% biodegradable plastic, often used for 3D printing, bags and plastic glass. In fact, it is also used in surgeries where PLA screws or rails can be inserted, which break down by the body and disappear completely after 6 to 24 months, thus gradually being replaced by bone and tissue. It is good for our surroundings, ourselves and the story.
Even the refill can today be offered in recycled plastic at a small extra cost.
In short, it is most environmentally friendly to buy quality that lasts really long, including taking into account the refill's writing length and durability.
Ritter Cares, not only talking and writing about it, but doing something active for the environment and the joy of writing.