eskesen

ESKESEN A/S

Tåstrupvej 7

4370 Store Merløse

Danmark

Effektiv branding i et levende medie - som promotion

skal være!


Giv kvalitet, eller giv ikke noget! Uanset hvilke type promotion er det meget vigtigt at vælge gaver af høj kvalitet, fordi de afspejler dine virksomheds værdier. En pen med dit firmalogo, der holder op med at fungere efter kort tid, vil skade dit image mere end godt.


Kuglepenne og nøglemærker er de bedst sælgende promotion produkter over hele verden. De originale Floating Action Pens er blandt de mest populære penne hos både store virksomheder, små og mellemstore firmaer på grund af deres evne til at formidle en klar og enkel besked til forbrugeren eller andre virksomheder.


Den originale Floating Action Pen viser bevægelse i en væskefyldt tønde, hvilket gør produkterne optimale til promovering og branding af alle typer produkter og tjenester. Du får et højere ROI, fordi levetiden på
De originale Floating Action-produkter er meget højere end for sammenlignelige produkter.


Alle Floating Action-design er tilpasset og tilpasset dine kunders specifikke behov, hvilket sikrer, at dine kunder får maksimal eksponering og drager fordel af deres investering i promotion produkter.


Du har op til fire indlæg, der kan dekoreres på enhver måde, der ønskes - På fronten af ​​pennen har du en forgrund, en svømmer og en baggrund - og på den anden side af pennen finder du bagpanelet, dvs. på foran den flydende actionpen kører et tog frem og tilbage og kommer ud af en tunnel på vej mod stationen og på bagsiden finder du plads til logoet, webstedet og en tag-line.


Foruden Floating Action Pen finder du også en række andre produkter, både med Floating Action-konceptet og ridsebestandige akrylprodukter i høj kvalitet med indlejret design.


Eskesen fremstiller alle produkter på vores fabrik i Danmark.

2020-eskesen5
2020-eskesen2
2020-eskesen4
2020-eskesen3
2020-eskesen1

Effective branding in a living media - the way promotion should be!

 

Give quality or don't give anything! No matter the promotion, it is very important to select quality gifts because they reflect the values of your company. A pen with your company logo that stops working after a short while will do more harm than good to your image.

 

Pens and key tags are the top-selling promotional products worldwide. The Original Floating Action Pens are among the most popular pens with both large corporations, small and medium sized business due to their ability to convey a clear and simple message to the consumer or other businesses.

 

The Original Floating Action Pen shows motion in a liquid-filled barrel, making the products optimal for the promotion and branding of all types of products and services. You get a higher ROI because the life span of

The Original Floating Action products is much higher than for comparable products.

 

All Floating Action designs are customized and adapted to the specific needs of your customers, ensuring that your clients obtain maximum exposure and benefit from their investment in promotional products.

 

You have up to four inlays which can be decorated in any way requested – On the front of the pen you have a foreground, a floater and a background – and on the other side of the pen you will find the back panel, i.e. on the front of the Floating Action pen a train is moving back and forth coming out of a tunnel heading towards the station and on the back you will find space for the logo, the website and a tagline. 

 

In addition to the Floating Action Pen, you will also find a variety of other products, both with the Floating Action concept and high-quality scratch resistant acrylic products with embedded design.

 

Eskesen manufactures all products at our factory in Denmark.