DPA

DPA Danish Promotion Association

DPA – Danish Promotion Association – En del af GRAKOM

Helgavej 26

5230 Odense M, Danmark


DPA - Danish Promotion Association - Part of Grakom is an interest organization for Danish companies that produce and sell advertising and gift items, merchandise and profile clothing. We have been around since 1987 and currently have 50 members.

As a member of DPA, you get a good network of competent supplier and distributor members, as well as colleagues in the industry.

More and more demands are made on our industry and the products we work with. Audit visits by the authorities, requirements for increased documentation, understanding of laboratory tests, laws and directives; all things we have to deal with every day.

DPA gives you knowledge about the world in which our industry is located.

DPA helps you to handle everyday life!

DPA - Danish Promotion Association – En del af Grakom, er en interesseorganisation for danske virksomheder, der producerer og forhandler reklame- og gaveartikler, merchandise og profilbeklædning. Vi har eksisteret siden 1987 og har i dag 50 medlemmer.

Som medlem af DPA får du et godt netværk af kompetente leverandør- og distributørmedlemmer, samt kolleger i branchen.

Der stilles større og større krav til vores branche og de produkter, som vi arbejder med. Tilsynsbesøg af myndighederne, krav om øget dokumentation, forståelse for laboratorietest, love og direktiver; alt sammen ting vi skal forholde os til hver dag.

DPA giver dig viden om den verden, vores branche befinder sig i.

DPA hjælper dig med at kunne håndtere hverdagen!